top of page

Stichting Comité
30 juni - 01 juli

Stichting Comité 30 juni-1 juli Almere  is opgericht op 22 november 2018 en is een partner van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Bestuursleden van het comité zijn: Anneke Dalger (voorzitter), Lucia Fer (secretaris) en Erik Timmerman (penningmeester).

Missie:

Keti Koti Almere heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennis en bewustwording omtrent het Nederlands Slavernij- en koloniale verleden. Daarin staan  verbinding, vrijheid, gelijkwaardigheid en verrijking centraal. Stichting Comité 30 juni-1 juli Almere wil middels, educatie, dialogen en overige activiteiten de Almeerse bevolking aansporen het gesprek met elkaar aan te gaan. Door regelmatig stil te staan bij de gezamenlijke geschiedenis wil het comité de bewustwording vergroten over wat het effect van het verleden is op onze hedendaagse samenleving.

Visie:

Keti Koti Almere streeft ernaar bij te dragen aan het creëren van een stad waarin inwoners wederzijdse begrip en respect voor elkaar hebben en diversiteit omarmen. In deze tijd waarin er steeds meer een wij/zij cultuur ontstaat is het belangrijk om te kijken naar onze overeenkomsten. als we weten wat ons verbindt dan kunnen we vol vertrouwen de toekomst in.

I

Keti Koti Almere 3_edited.jpg
Our Mission
bottom of page